Opiskelu yliopistossa ADHD:n/ADD:n kanssa

| tammikuu 18, 2019

ADHD tai ADD kuuluu monen elämään. Se tuo mukanaan monenlaisia haasteita jo lapselle, mutta nykyään, hoitojen kehittyessä ja tietouden kasvaessa, on mahdollista tehdä mitä vain tämän diagnoosin kanssa. Opiskelu voi tuntua vaikealta jo peruskoulussa, mutta kuinka ADHD/ADD -oppilas selviytyy yliopistossa? Opiskelun ei tarvitse olla mahdotonta, sillä se on mahdollista aivan jokaiselle. Kerromme nyt hieman, millaista on opiskella yliopistossa, kun oppilaalla on diagnosoitu ADHD/ADD. Sinnikkyydellä pääsee pitkälle, ja ADHD/ADD -oppilaalla on nykyään hyvät mahdollisuudet kouluttautua. Lue lisää ADHD tutuksi -verkkosivuilta.

Muutama sana ADHD:sta ja ADD:sta

ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, joka aiheuttaa oireita, kuten ylivilkkautta, levottomuutta, vaikeuksia tarkkaavaisuudessa sekä myös nk. jumiutumista tai uppoutumista. Nämä voivat aiheuttaa vaikeuksia seurata luentoja ja ylipäätään oppitunteja. Oppilas voi tuntea tarvetta liikkua kesken tunnin, joka tuo lisähaastetta opiskeluun. Lisäksi ADHD-potilaalla voi olla unohtelua, impulsiivista töksäyttelyä tai lyhyt pinna. Nämä kaikki ovat kuitenkin yksilöllisiä ja jokaiselle oppilaalle tulee löytää omat ratkaisut opiskelun helpottamiseksi. Lisäksi monen ADHD-lapsen oireet vähenevät aikuistumisen myötä ja näinollen opiskelu voi helpottua.ADD on ADHD:n alatyyppi, jossa oireina on keskittymisen ja tarkkaavaisuuden häiriöt. Ylivilkkautta tai impulsiivisuutta ei ole välttämättä ollenkaan. Lisäksi ADD-potilaalla on vaikeuksia oman toimintansa ohjaamisen suhteen. Potilas voi kokea vaikeuksia asioiden aloittamisessa tai loppuun tekemisessä tai jo asian suunnittelussa. Jo kouluikäisen ADD-lapsen koulunkäynnissä voidaan huomata vaikeuksia esimerkiksi läksyihin keskittymisessä, vaikka lapsi tekisikin parhaansa. Kun ADD on diagnosoitu, voidaan saada apua ja neuvoja arkeen. Näistä neuvoista on suurta hyötyä myös lapsen kasvaessa ja lopulta jatko-opinnoissa.

Yliopiston haasteiden helpottaminen

Yliopisto voi ajatuksena kuulostaa aluksi vaikealta. Itseasiassa moni ADHD/ADD -oppilas on kertonut yliopiston olevan ammattikoulua parempi vaihtoehto, sillä yliopisto tuo mahdollisuuden vaikuttaa omien opintojen rytmiin. Ammattikoulussa edetään tarkemmin suunnitelman mukaan ja mukana on pysyttävä. Yliopisto-opiskelu mahdollistaa joustavuuden ja opintoja voidaan suorittaa jopa etänä. ADHD/ADD kannattaa ottaa esille opiskelupaikassasi, jotta myös opettajat osaavat toimia tukenasi. Oppilas voi myös itse vaikuttaa omaan selviytymiseen opinnoissa. Opiskelemisen helpottamiseksi voidaan kokeilla esimerkiksi tauottamista. Juuttumiseen tai ylikeskittymiseen taipuvainen oppilas voi esimerkiksi asettaa kellon hälyttämään, kun tietty aika on kulunut. Näin saadaan ehkäistyä liiallista ylikeskittymistä. Lisäksi tehtävät kannattaa pyrkiä tekemään silloin, kun oppilas on virkeimmillään.Myös ennakointi on tärkeää. Oppilas voi keskustella opettajan kanssa ja sopia tehtävien tai suunnitelmien saamisesta etukäteen. Kalenteri on oiva apu: suunnitelmat voidaan kirjata ylös ja oppilas pysyy ajan tasalla ja yllätykset saadaan minimoitua. Lisäksi kalenteri on avuksi silloin, kun oppilaalla on muistivaikeuksia. Ennakointia ja säännöllisyyttä tukevat myös säännölliset nukkuma-ajat ja arjen muut rutiinit.

Opiskelu yliopistossa
Opiskelu yliopistossa

Haastavat tilanteet

ADHD/ADD -oppilaalle erityisen haastavia tilanteita ovat luentotilanteet suurissa saleissa, joissa ääni kaikuu. Ihmisten kulkemiset ja muiden oppilaiden aiheuttamat häiriöäänet häiritsevät luennon kuuntelemista ja keskittymistä. Mikäli oppilaalla on ääniyliherkkyyttä, eivät tällaiset tilanteet ole mukavia. Haastetta voivat tuoda myös ryhmätyöt. Kaikki oppilaitokset eivät pysty tarjoamaan vaihtoehtoista tapaa suorittaa tehtävät ja tämä tuo lisähaastetta. Asiasta kannattaa ehdottomasti keskustella koulun henkilökunnan kanssa hyvissä ajoin. Näin oppilas parantaa mahdollisuuksiaan saada helpotusta näihin tilanteisiin. Mikäli oppilaan tulee kaikesta huolimatta suoriutua ryhmätöistä muiden oppilaiden tapaan, on tärkeää keskustella asiasta oman hoitajan tai psykologin kanssa. Oppilas voi saada tärkeitä vinkkejä näistä tilanteista selviytymiseksi.

Kategoria: Uutiset

About the Author ()

Comments are closed.