Teollisuutta muuttavat tekijät

| heinäkuu 16, 2019

Teollisuus on asia, joka kuuluu joka maahan. Teollisuutta on monenlaista ja sen olemassaoloa tarvitaan ihmisten monenlaisiin tarpeisiin. Vaikka teollisuutta on olemassa monenlaista, on kaikilla niillä kuitenkin yksi yhteinen tekijä: niiden täytyy mukautua maailman senhetkisiin tarpeisiin. Ihmiset ja ajat muuttuvat – niin muuttuu teollisuuskin. Mietitäänpä hieman, mitkä kaikki asiat vaikuttavat eri teollisuuksiin ja millä tavoin.

Eri teollisuuksien kehitys

Kuten sanottu, teollisuutta on monenlaista. On elintarvike-, lääke-, metalli-, metsä- ja tekstiiliteollisuutta, muutamia mainitakseni. Jos kaikki nämä teollisuuden toimialat pysyisivät aina samanlaisina ja -laatuisina, eivät ne pystyisi kauaa täyttämään ihmisten tarpeita. Tarpeet nimittäin muuttuvat ja trendit elävät. Ihmiset eivät halua samoja tuotteita ikuisesti, vaan uusia täytyy kehittää. Otetaan esimerkiksi elintarviketeollisuus. Ihmiset kaipaavat nykyään enemmän luomua ja lähellä tuotettua ruokaa ja eettisyys on tärkeä arvo. Halutaan siis luonnollisempaa ruokaa ja elintarviketeollisuuden täytyy vastata tähän kysyntään. Ruoka liikkuu lyhyempiä matkoja ja näin ruuan hiilijalanjälki jää aiempaa pienemmäksi. Suuria rekkoja ja lentokoneita ei välttämättä tarvitakaan kaiken elintarvikkeen kuljettamiseen, sillä ihmiset haluavat ostaa lyhyen matkan kulkenutta ruokaa.

Samaa toivotaan tekstiiliteollisuudesta. Vaatteet halutaan turvallisista laatumateriaaleista ja eettisesti valmistettuina. Tehtaiden oloja siis valvotaan nykyään enemmän kuin ennen. Suomalaisuutta arvostetaan. Vaateteollisuus on muuttumassa entistä läpinäkyvämmäksi ja kuluttajat vaativat vaatteilta tiettyjä arvoja. Kestävä kehitys on tärkeää vaateteollisuudessa. Tästä syystä orgaanisten materiaalien suosio kasvaa koko ajan ja ihmiset vaativat myrkyttömämpiä vaatteita sekä hyviä työolosuhteita vaatteiden valmistajille. Toiset jopa boikotoivat yritystä, jonka arvot eivät kohtaa asiakkaan arvojen kanssa.Lääketeollisuutta muuttavat kehittyvät sairaudet ja bakteerit ja leviävät taudit. Lääketeollisuudessa kehitetään lääkkeitä jatkuvasti, jotta ne pysyisivät mukana sairauksien kehityksessä. Myös rokotteita kehitetään koko ajan. Ympäristökysymykset kuitenkin puhuttavat, sillä lääkkeitä voi joutua pinta- ja pohjavesiin. Lääketeollisuus onkin viime aikoina alkanut siirtymään ympäristöystävällisempään suuntaan. Lääkkeiden tarkoitus on kuitenkin tarjota hoitoa sitä tarvitseville potilaille, joten ympäristövaatimukset eivät saa vaikuttaa potilaiden saamaan hoitoon. Ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa sillä, että käyttämättä jääneet lääkkeet toimitetaan apteekkiin. Palautetut lääkkeet eivät siis päädy vesistöihin, vaan ne hävitetään asianmukaisesti.

Koneet ihmistä tehokkaampia

Kun mietitään aikaa, jolloin työkaluja tai koneita ei juuri ollut, joutui ihminen tekemään kaiken käsin. Ajan myötä työkalut kuitenkin keksittiin ja ne toivat helpotusta ihmisten työhön. Nykypäivänä ihmisten avuksi on kehitetty erittäin edistyneitä koneita, jotka tuottavat teollisuuden tuotteita miljoonittain. Ihmisten työ on vähentynyt koneiden käyttöönoton myötä ja yhä useampi on vähentänyt työntekijöiden määrää koneiden korvatessa ihmiset. Onneksi on kuitenkin paljon ammatteja, joissa ihmistä yhä tarvitaan. Ihmistä tarvitaan myös hoitamaan näitä ahkeria koneita ja korjaajia tarvitaan pitämään koneista huolta.

Koneet ihmistä tehokkaampia
Koneet ihmistä tehokkaampia

Tulevaisuudessa voidaan odottaa tekoälyn tulevan teollisuuteen suuremmissa määrin. Tekoälyä on jo nyt käytetty erilaisissa kohteissa, kuten autoissa, mutta sen odotetaan laajentuvan edelleen. Tekoäly voisi toimia esimerkiksi erilaisissa suunnittelu- tai palvelutöissä. Ihmiset tarvitsevat kuitenkin edelleen työpaikkojaan, joten tämä voi muuttaa ihmisten työn luonnetta merkittävästi. Esimerkiksi itse ajavat rekat tarvitsevat ihmisen valvomaan ajoneuvon turvallista ajoa. Joissain maissa on jo kokeiltu kuskitonta pizza-autoa.Teollisuuteen vaikuttavat siis hyvin monenlaiset asiat. Ympäristöä tulee suojella, tuotteiden valmistusta nopeuttaa ja ihmisten vaatimaa lähiruokaa tulee tarjota. Muunmuassa nämä asiat vaikuttavat teollisuuden eri toimialoihin eri tavoin. Tulevaisuus näyttää, millaisissa voimissa eri teollisuuden alat ovat ja kuinka ne ovat muuttuneet. Onko esimerkiksi aitoja leipomoita enää yhtä paljon vai korvaavatko siinäkin koneet ihmisten tekemän työn?

Kategoria: Uutiset

About the Author ()

Comments are closed.